top of page

Onko varainhankinta verotettavaa tuloa?

Moni luokan varainhankinnan vastaava miettii varmaankin, kuinka verotus toimii lasten ja nuorten varainhankinnassa? Voiko koululuokka kerätä rahaa verottomasti? Tässäpä verottajan ohjeistuksia asiaan. Eli kyllä voi, tietyillä ehdoilla.


"Peruskoulun oppilaat keräävät huoltajiensa kanssa tavanomaisesti yhdessä varoja luokkaretken, leirikoulun tai muun vastaavan yhteisen, koulun toimintana toteutettavan hankkeen rahoitusta varten. Oppilaiden varainhankinta on yleensä järjestetty niin, että varainhankintaa ei harjoiteta rekisteröidyn yhdistyksen tai muun oikeushenkilön kautta, vaan varainhankinta tapahtuu suoraan oppilaiden ja heidän vanhempiensa yhteiseen lukuun luokkatoimikunnan muodossa.


Luokkatoimikunnat keräävät varoja tavallisesti tarjoamalla oppilaiden ja heidän huoltajiensa lähipiirille hankittavaksi tuotteita, joiden myyntihinnasta luokkatoimikunta tilittää osan niiden myyjälle ja pitää myyjän kanssa sovitun osuuden itsellään. Hankittavia tuotteita voivat olla esimerkiksi WC-paperi, pikkuleivät tai makeiset.


Edellä kuvattua oppilaiden pienimuotoista varainhankintaa ei harjoiteta yleishyödyllisen yhteisön tai muun oikeushenkilön nimissä. Varainhankinnan on kuitenkin verotuskäytännössä vakiintuneesti katsottu jäävän tiettyjen edellytysten täyttyessä verotuksen ulkopuolelle. Luokkatoimikuntien pienimuotoisen varainhankinnan on vakiintuneessa verotuskäytännössä katsottu jäävän verotuksen ulkopuolelle silloin, kun:

  1. Varoja kerätään koulun tai sen oppilasryhmän yhdessä toteutettavaan leirikoulua, luokkaretkeä tai muuta vastaavaa koulun opetukseen liittyvää toimintaa varten;

  2. Varainhankinnan tuottoja ei kohdisteta varainhankintaan osallistumisen suhteessa, vaan kerätyt varat käytetään kokonaisuudessaan tasaisesti koko oppilasryhmän hyväksi; ja

  3. Keräystoiminta on laajuudeltaan pienimuotoista.

Jos luokkatoimikunnan varainhankinta ei täytä edellä lueteltuja edellytyksiä, on varainhankinnalla saatu tuotto varojen hankkijan veronalaista tuloa. Varainhankinnan tuotto on veronalaista tuloa esimerkiksi silloin, kun tietyn oppilaan tai hänen huoltajansa hankkimat varat käytetään kyseisen oppilaan maksuosuuden rahoittamiseksi. Samoin veronalaista tuloa on opetukseen liittymättömästä varainhankinnasta saatu tulo."On tärkeää, että luokan varainkeruu on TALKOOTYÖTÄ, johon kaikki vapaaehtoiset suostuvat. Jos luokka myy Kanelimamman tuotteita verkkokaupan välityksellä, niin siellä syntyvät varat on käytettävä yhteisesti koko luokan hyväksi, eikä yksittäisten oppilaiden hyväksi. Jokainen talkoisiin osallistuva voi vapaaehtoisesti ohjata ystäviään ja sukulaisiaan verkkokauppaan ostoksille. Ja mikä on pienimuotoista varainkeruuta? Verottajan mukaan pienimuotoisena pidetään noin 10 000 €:n varainkeruuta, jolloin luokan ei tarvitse maksaa veroja varainkeruustaan.


Yhdessä tekemällä voi saavuttaa unelmia: luokka voi toteuttaa leirikoulun tai luokkaretken!


Lue lisää helposta varainkeruusta: www.helppoavarainhankintaa.com


Terveisin, Hanne

181 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentários


bottom of page